ขุดพบพระพุทธรูปหินทราย ปางลีลาวดี อายุราว 500 ปี ใกล้กว๊านพะเยา

0
187
views

เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ ร่วมชาวบ้าน ขุดดินเขตแนววัดโบราณใกล้กว๊านพะเยา พบพระพุทธรูปหินทราย ปางลีลาวดี สมัยยุคสุโขทัย อายุราว 500 ปี

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ และชาวบ้านร่องไฮ หมู่ 1 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา ที่ได้ร่วมกันทำการขุดดินในเขตแนววัดสันธาตุ โบราณสถานบ้านร่องไฮ ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ของชุมชน มีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในเขตติดกับกว๊านพะเยา และเป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดติโลกอาราม ที่อยู่กลางกว๊านพะเยา ซึ่งในสมัยโบราณมีการสร้างวัดขึ้นมามีอายุกว่า 500 ปี ร่วมกับวัดอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ในบริเวณกว๊านพะเยาอีก 8-9 วัด จากเนื้อที่ 12,831 ไร่ ทั้งนี้ วัดโบราณมีมาก่อนจะมีกว๊านพะเยา ที่เกิดขึ้นปี 2482 กรมประมง ได้สร้างประตูระบายน้ำกั้นลำน้ำอิงกักเก็บน้ำไว้จนเป็นกว๊านพะเยาถึงปัจจุบัน

นายธนกร เลิศอนันต์ นักโบราณคดีอิสระ กล่าวว่า การขุดค้นครั้งนี้มีการขุดตามแนวเขตวัด โดยเฉพาะจุดสำคัญของวัด และการขุดได้ขุดลึกลงไปใต้ดินกว่าร่วม 2 เมตร จนพบพระพุทธรูปหินทราย ปางลีลาวดี สมัยยุคสุโขทัย อายุราว 500 ปี ขนาดสูงประมาณ 150-160 เซนติเมตร จำนวน 3 องค์ ใต้ฐานชุกชีของวัด นอกจากนั้น พบชิ้นส่วน และหลักศิลาจารึกอื่นอีกเป็นจำนวนวนมาก หลังจากทำการขุดค้นเสร็จแล้ว จะได้เก็บรวบรวมให้กับกรมศิลปากร และชาวบ้านชุมชนบ้านร่องไฮ ดูแลรักษาไว้ต่อไป.

ที่มา-ไทยรัฐ